Nederland

Startpagina

Inleiding

home Nederland

Geachte lezer, op 16 augustus 2021 is Ben Veldstra overleden, hieronder staat de tekst die hij aanleverde voor de website:

Al geruime tijd speelt bij mij de gedachte om wat meer aandacht en belangstelling te kweken bij de Nederlandse bevolking voor een onderdeel van het culturele erfgoed:

Bovenlichten, snijramen en andere geveltekens.

Ik heb in Groningen biologie gestudeerd (doctoraal in 1979) en daarna gedurende ca 30 jaar als docent in Den Haag werkzaam geweest in mbo en hbo. Inmiddels sinds kort met prepensioen.

Mijn belangstelling voor bovenlichten, snijramen en de gevel(metsel)tekens bevindt zich in de hobbysfeer.

Het is grappig om te merken dat problemen, zoals deze in de biologie voorkomen rond soortafbakening en afstamming (classificatie/taxonomie), ook in dit veld optreden, wat op zich al een leuke uitdaging voor mij is.

Begrippen als evolutie en adaptatie kom je hierin evengoed tegen.

Bovenlichten zijn nog steeds een onderbelicht onderwerp in de architectuur- en kunststudies.

Mijn zoektocht naar boeken, die me iets meer over de stijl van de bovenlichten kunnen vertellen, heeft nog niets noemenswaardigs opgeleverd. Ik moet me behelpen met boeken die gaan over interieurs, meubels en architectuur.


Ben naast zijn voordeur

Brielle: renaissancehuis met trapgevel en bovenlicht

Een huis met een ziel

Als huizen nog in het bezit zijn van een bovenlicht, is het voor mij alsof zo'n huis een ziel heeft.

De gevel spreekt!!

Ook al is het bovenlicht van later datum (hier begin 19e eeuw) dan het huis zelf (17e eeuw) dan vormt het een eenheid, die inmiddels al weer zo'n stuk geschiedenis heeft gekregen dat beide het waard zijn om bewaard te blijven.


Brielle, een stad met een rijkdom aan sprekende bovenlichten.home Nederland Auteur

________________________________________________________________________

Startpagina